uM sTudEnt

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


TINGKATAN : TIGA UMAR

MASA : 40 MINIT

TAJUK : PEMBUKAAN KOTA MEKAH

FOKUS : PEMAHAMAN

 • MENGETAHUI KEISTIMEWAAN TINDAKAN DAN STRATEGI RASULULLAH SEMASA PEMBUKAAN KOTA MEKAH

: AMALAN

 • SENTIASA MELAKUKAN SESUATU SECARA TERANCANG DAN TERSUSUN


: PENGHAYATAN


 • SENTIASA MEMAAFKAN KESALAHAN ORANG LAIN

: PEMBUDAYAAN 

 • SENTIASA MEMPERTAHANKAN MARUAH DIRIMODUL

KAEDAH

TEKNIK

 • PEMBELAJARAN KOPERATIF
 • KECERDASAN PELBAGAI
 • SUMBANG SARAN
 • PERBINCANGAN
 • PENERANGAN 
 • SOAL JAWABPENGETAHUAN SEDIA ADA :  

 1. MURID PERNAH MENDENGAR ATAU MERANGKA STRATEGI DALAM SESUATU AKTIVITI / KERJA
 2. MURID TELAH MENGUASAI BACAAN DAN TULISAN JAWI


SUMBER PENGAJARAN&PEMBELAJARAN  :

 1. BUKU TEKS
 2. LDC
 3. CARTA
 4. NOTA RINGKAS 
 5. PETA KOTA MEKAH
 6. PETA MINDA

PERSEDIAAN GURU :  GURU MEMASTIKAN KOMPUTER, LCD DAN BAHAN PENGAJARAN BERFUNGSI DENGAN BAIK

HASIL PENGAJARAN&PEMBELAJARAN  : 


ARAS 1

 1. MENCERITAKAN SEJARAH LATAR BELAKANG SEBELUM PEMBUKAAN KOTA MEKAH
 2. MENYATAKAN PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH
 3. MEYATAKAN HIKMAH DINAMAKAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH

ARAS 2

 1. MENJELASKAN SUASANA PEMBUKAAN KOTA MEKAH
 2. MENJELASKAN TINDAKAN DAN STRATEGI RASULULLAH SEMASA PEMBUKAAN MEKAH:
 • MENGAJUKAN 3 TUNTUTAN TERHADAP KAFIR QURAISY
 • MENDIRIKAN KHEMAH
 • MENYALAKAN UNGGUN API
 • TAWARAN KESELAMATAN
 • MEMASUKI MASJIDIL HARAM
 • RUMAH ABU SUFIAN
 • RUMAH SENDIRI
 1. MENERANGKAN LANGKAH-LANGKAH RASULULLAH SELEPAS PEMBUKAAN KOTA MEKAH:
 • MUSNAH BERHALA
 • SOLAT SUNAT DI MAQAM IBRAHIM
 • LAUNGAN AZAN OLEH BILAL
 • UCAPAN RASULULLAH
 • PENGAMPUNAN MUSUH
 1. MENGAMALKAN BUDAYA SALING BERMAAF-MAAFAN


ARAS 3

 1. MENGHURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBAWA KEPADA KEJAYAAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH


 • STRATEGI RASULULLAH 
 • SEMANGAT JIHAD YANG TINGGI
 • PEMBESAR-PEMBESAR QURAISY MEMELUK ISLAM


 1. MERUMUSKAN KESAN-KESAN PEMBUKAAN MEKAH:
 • TANAH HARAM MEKAH KAWASAN LARANGAN KEPADA BUKAN ISLAM
 • DAKWAH KELUAR SEMENANJUNG TANAH ARAB
 • HIDUP AMAN DAN BEKERJASAMA
 • MUSYRIKIN MEKAH MEMELUK ISLAM


 1. MELAKUKAN SESUATU SECARA TERSUSUN DAN TERANCANGISI

ISI

 1. SEJARAH LATAR BELAKANG SEBELUM PEMBUKAAN KOTA MEKAH
 2. PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH
 3. HIKMAH DINAMAKAN FATHU MEKAH
 4. SUASANA PEMBUKAAN KOTA MEKAH
 5. STRATEGI RASULULLAH SELEPAS PEMBUKAAN KOTA MEKAH
 6. LANGKAH-LANGKAH RASULULLAH SELEPAS PEM BUKAAN MEKAH
 1. MENGHURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBAWA KEJAYAAN PEMBUKAAN MEKAH
 2. KESAN-KESAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH

ISI

PENYERAPAN

SEJARAH:

 • PENAKLUKAN INGGERIS KE ATAS TANAH MELAYU

GEOGRAFI:

 • PETA TANAH ARAB

ISI

GABUNG JALIN

ADAB:

 • SABAR MENGHADAPI DUGAAN
 • ADAB TERHADAP MUSLIM DAN BUKAN ISLAM

IBADAH:

 • MENGERJAKAN HAJI DAN UMRAH

ISI

KEMAHIRAN BERFIKIR

 1. BANDING BEZA KEPIMPINAN RASULULLAH DENGAN KEPIMPINAN HARI INI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tingkatan : Tiga Umar


Masa :  40 minit


Tajuk : Pembukaan Kota Mekah


Fokus 


Pemahaman

 • Mengetahui keistimewaan tindakan dan strategi Rasulullah semasa pembukaan Mekah


Amalan

 • Sentiasa melakukan sesuatu secara terancang dan tersusun


Penghayatan

 • Sentiasa memaafkan kesalahan orang lain 


Pembudayaan

 • Sentiasa mempertahankan maruah diriPrinsip islam hadhari

 • Keimanan dan ketaqwaan kepada allah S.W.T
 • Kekuatan pertahanan 
 • Kehidupan berkualiti
Pengetahuan sedia ada

 • Murid pernah mendengar atau merangka strategi dalam sesuatu aktiviti / kerja
 • Murid-murid telah menguasai bacaan dan tulisan jawi 


Objektif pengajaran :

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :


 • Menjelaskan strategi Rasulullah semasa pembukaan kota Mekah 
 • Menerangkan langkah-langkah Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah
 • Menghuraikan faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan pembukaan Mekah
 • Menyatakan kesan-kesan pembukaan Mekah

Langkah/Masa


Isi Pengajaran


Aktiviti Guru


Aktiviti Pelajar

Bahan Bantu Mengajar

Aplikasi Teori GagneLangkah 1Set induksi

( 5 Minit) 1. Guru

menayangkan video gembaran pembukaan kota Mekah


 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video tersebut


 1. Guru  memberi gambaran ringkas tentang peristiwa tersebut


 1. Para pelajar menonton video yang ditayangkan


 1. Para pelajar memberikan respon terhadap soalan guru


 1. Para pelajar mendengar penjelasan  dan peneranagn guru dengan teliti

Video


Komputer


Gain Attention

(reception)

Informing learner of the objectives

(expentancy)


Langkah 2


Perkembangan

(7 Minit)


 1. Peristiwa pembukaan kota Mekah
 2. Stategi-strategi Rasulullah semasa pembukaan kota Mekah


 1. Guru menayangkan slide mengenai:
 • Peristiwa pembukaan kota Mekah 
 • Strategi-dtrategi Rasulullah semasa pembukaan kota Mekah
 1. Guru meminta pelajar mengaitkan dengan apa yang telah mereka pelajari

 1. Pelajar mendengar arahan guru
 2. Pelajar melihat slide yang ditayangkan kepada mereka
 3. Pelajar mengaitkan dengan apa yang mereka telah pelajari
Powerpoint
Komputer


Stimuling recall of prior learning

(retrieval)


Presenting stimulus

(selective perception)


Langkah 3


Pengukuhan 1

(3 Minit)
 1. Guru memberi pengukuhan kepada pelajar dengan soalan 


 1. Pelajar menjawab soalan yang diajukan kepada mereka 
Komputer


Powerpoint 
Langkah 4


Perkembangan

(7 Minit)


 1. Langkah-langkah Rasulullah selepas pembukaan Mekah


 1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan
 2. Guru meminta pelajar menyenaraikan langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah berdasarkan video pada  induksi set yang telah ditayangkan
 3. Meminta pelajar untuk menyenaraikannya di dalam kertas mahjong dan membentangkannya
 4. Guru memberi respon terhadap pembentangan pelajar dan menayangkan semula slide berkaitan langkah-langkah tersebut


 1. Pelajar duduk dalam kumpulan
 2. Pelajar menyenaraikan langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah
 3. Pelajar membentangkan hasil perbincangan
 4. Pelajar mendengar respon guru
 5. Pelajar melihat slide yang ditayangkan


Kertas mahjong


Marker


Komputer


Powerpoint

Providing learning guidance

(semantic encoding)


Elicting performance

(responding)


Langkah 5


Pengukuhan 2

(3 Minit)
 1. Guru memberi pengukuhan kepada pelajar dengan soalan


 1. Pelajar menjawab soalan yang diajukan kepada mereka Komputer


Powerpoint 
Langkah 6


Perkembangan

(7 Minit)


 1. Faktor- faktor kejayaan pembukaan kota Mekah
 2. Kesan pembukaan kota Mekah


 1. Guru menayangkan slide kepada pelajar tentang faktor dan kesan pembukaan kota Mekah
 2. Guru meminta pelajar untuk mengambil isi penting daripada slide yang ditayangkan
 3. Guru memilih secara rawak pelajar untuk menerangkan tentang faktor dan kesan pembukaan kota Mekah
 4. Guru membetulkan kesilapan pelajar


 1. Pelajar melihat slide yang ditayangkan
 2. Pelajar mengambil dan mencatit isi penting
 3. Pelajar yang dipilih menerangkan apa yang mereka faham tentang faktor dan kesan pembukaan kota Mekah

Komputer
Powerpoint
Providing feed back

(reinforcement)


Langkah 7


Pengukuhan 3

(3 Minit) 1. Guru memberi pengukuhan kepada pelajar dengan soalan


 1. Pelajar menjawab soalan yang diajukan kepada mereka Komputer


Powerpoint 


Langkah 8

Penutup & Penilaian 

(5 Minit) 1. Kesimpulan 
 2. Penilaian 


 1. Guru meminta beberapa orang pelajar untuk membuat kesimpulan
 2. Guru memberikan kesimpulan dan menerapkan nilai-nilai dalam diri pelajar
 3. Guru memberi tugasan dan contoh soalan tahun-tahun lepas berkaitan tajuk dan meminta pelajar menjawabnya di rumah sebagai tugasan


 1. Pelajar membuat kesimpulan
 2. Pelajar mendengar kesimpulan guru
 3. Pelajar mendengar dan menerima arahan guru


Soalan tahun-tahun lepas


Buku latihan


Assessing performance

(retrieval)


Enchancing retention and transfer

(generalization)
LEMBARAN KERJA 1


LEMBARAN KERJA 2


LEMBARAN KERJA 3
CONTOH SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS

REFLEKSI MURID


TAJUK : PEMBUKAAN KOTA MEKAHBIDANG

BIL

PERKARA

YA

TIDAKILMU

  1

SAYA MENGETAHUI PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH2

SAYA MENGETAHUI HIKMAH DINAMAKAN FATHU MAKKAH3

SAYA MENGETAHUI TINDAKAN DAN STRATEGI RASULULLAH SEMASA PEMBUKAAN MEKAH4

SAYA MENGETAHUI LANGKAH-LANGKAH RASULULLAH SELEPAS PEMBUKAAN KOTA MEKAH
AMALAN

1

SAYA SENTIASA MEMATUHI ARAHAN KETUA2

SAYA SENTIASA BEKERJASAMA DALAM KEHIDUPAN HARIAN3

SAYA SENTIASA MEMENTINGKAN PERPADUAN DI DALAM KEHIDUPAN
PENGHAYATAN

1

SAYA SENTIASA BERUSAHA MEMBUAT YANG TERBAIK2

SAYA SENTIASA BERMAAFAN ANTARA SATU SAMA LAIN3

SAYA SENTIASA MERANCANG SEBELUM BERTINDAK
PEMBUDAYAAN 

1

SAYA SENTIASA MENJAGA KEHORMATAN DIRI2

SAYA SENTIASA MELAKUKAN PERINTAH ALLAH S.W.T DAN MENJAUHI LARANGANNYA3

SAYA SENTIASA MENJADIKAN DIRI SEBAGAI ROLE-MODEL KEPADA ORANG LAINPENILAIAN TOPIKAL 
ARAS 1

1

TERANGKAN PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH SECARA RINGKAS

2

NYATAKAN HIKMAH DINAMAKAN FATHU MAKKAH


ARAS 2

1

JELASKAN TINDAKAN DAN STRATEGI RASULULLAH SEMASA PEMBUKAAN MEKAH

2

TERANGKAN LANGKAH-LANGKAH RASULULLAH SELEPAS PEMBUKAAN MEKAH


ARAS 3

1

HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBAWA KEPADA KEJAYAAN PEMBUKAAN MEKAH

2

TERANGKAN KESAN PEMBUKAAN MEKAH